W pracy spędzamy zazwyczaj większość dnia, dlatego bardzo ważną sprawą jest rodzaj oświetlenia, które ma wpływ na nasz wzrok. Jest szereg norm i przepisów, które oświetlenie do pracy musi spełniać. Rodzaj oświetlenia dobierany jest w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Zapewnienie odpowiednio komfortowych warunków ma bezpośrednie przełożenie na efektywność pracowników. Zmęczenie wzroku prowadzić może do osłabienia koncentracji, w konsekwencji gorszego samopoczucia i nastroju. Niewłaściwy rodzaj oświetlenia jest zaliczany do grona niebezpiecznych zjawisk w pracy, przyczyniających się do problemów zdrowotnych, przemęczenia i mniejszej wydajności. Oświetlenie zbyt przygaszone jest równie niekorzystne, jak zbyt jasny rodzaj oświetlenia, które może powodować oślepienie pracowników, podobny efekt powoduje niewłaściwe ukierunkowanie oświetlenia. Optymalne oświetlenie biura można wypracować poprzez połączenie światła dziennego ze sztucznym, ponieważ oświetlenie wyłącznie przy pomocy podświetlenia dziennego często jest nierealne do przeprowadzenia.

Właściwe natężenie oświetlenia do pracy

Norma zamieszczona w Kodeksie Pracy określa jego natężenie jako nie mniejsze niż 500 lx (luksów), ale praktycznie ta wysokość okazuje się często niedostateczna. Pracownicy biura wykonują często różnego rodzaju prace wymagające szczególnej precyzji, wzrok osób starszych jest mniej wydolny. W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem jest oświetlenie biurka dodatkową lampą do czytania. Obowiązki wykonywane w biurze mają różnorodny charakter, zatem zamontowanie jednorodnego źródła oświetlenia, jak w przypadku hali przemysłowej nie jest dobrym rozwiązaniem. Dobry efekt daje lampa stojąca, którą można przemieszczać w różne miejsca w zależności od zapotrzebowania. Przepisy zalecają stosowanie światła dziennego jako naturalnie komfortowego dla człowieka. Sformułowany jest nawet stosunek wymiarów okien do powierzchni podłóg, im większe jest miejsce pracy, tym więcej potrzebuje okien. Okazuje się, że zbyt duża ich ilość również wpływa niekorzystnie na samopoczucie i efekty wykonywanej pracy przez pracowników. Uzyskanie odpowiedniego natężenia oświetlenie do pracy osiąga wtedy, kiedy w sensowny sposób światło naturalne uzupełniane jest sztucznym. Dobre natężenie, a także barwę dostarczają lampy ledowe, które jednocześnie charakteryzuje możliwość osiągnięcia sporych oszczędności.Zastosowanie oświetlenia kierunkowego w miejscu pracy

Oświetlenie to służy do lepszego wyeksponowania niektórych elementów przestrzeni w miejscu pracy. Stosowane jest w miejscach, gdzie są różne obszary łączności między pracownikami, oraz na stanowiskach pracy wymagających innego rodzaju oświetlenia. W sytuacji, kiedy światło ogólnodostępne nie dociera do niektórych miejsc, z powodu jakichś trudności i przeszkód stosowana jest lampa stojąca. Oświetlenie z wybranych kierunków pozwala uniknąć efektu olśnienia odbiciowego, dlatego oświetlenie biurka, gdzie zazwyczaj pracuje się przy monitorach, w celu ułatwienia pracy oczu stosuje się dodatkowe, kierunkowe źródło światła. Oświetlenie biurowe można podzielić na kilka rodzajów oświetlenia miejscowego, biorąc pod uwagę różne cechy przedmiotów. Układ odbijający od oczu pozwala dostrzec małe szczegóły, pęknięcia na strukturze obiektu. Natomiast układ odbijający kierunkowo daje możliwość dostrzeżenia nierówności płaszczyzny, poprzez podkreślenie występowania cienia od takich nierówności. Układ prześwietlający daje możliwość prześwietlenia struktury obiektów jak np. oglądanie klisz rentgenowskich. Przy zastosowaniu układu doświetlającego, kierunek padania światła nie jest tu istotny, chodzi o równomierne doświetlenie całej powierzchni, np. lampa do czytania.

Oświetlenie do pracy, które przyporządkowane jest określonym normom, obowiązuje jedynie w tej części miejsca pracy, która jest ważna dla wykonania zagadnienia wzrokowego. Właściwości, jakie należy brać pod uwagę przy projektowaniu oświetlenia biurowego to migotanie, olśnienie, natężenie, kierunkowość światła, oddawanie barw i rozkład iluminacji.